mineZ dynmap

Dodaliśmy nowe lokacje, dlatego dynmapa wymaga odświeżenia i może być niedostępna, lub słabo dostępna.